Sprawdzone metody

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie Utraty
Wartości Samochodu

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Każdy klient którego pojazd spełnia następujące kryteria:
– Pojazd nowy lub używany do 5 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.
– Pojazd o wartości fakturowej brutto nieprzekraczającej 600 000 PLN.
– Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto – Casco ( w pełnym zakresie ).
– Pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowany w formule rent a car.
– pojazd wymieniony w katalogu EUROTAX CLASS

Zalety ubezpieczenia
– Ochrona Klienta przed efektem spadku wartości pojazdu nawet do 5 lat.
– Możliwość zakupu pojazdu ten samej klasy co pojazd utracony w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży.
– Świadczenie wypłacone z polisy GAP może zostać przekazane na spłatę umowy leasingu z tytułu wcześniejszego zakończenia w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.
– Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku w ramach limitu
odszkodowania GAP.

Jak działa GAP?
Według badań rynkowych nowy samochód w pierwszych latach eksploatacji może stracić nawet 75% wartości fakturowej, dlatego tak potrzebne jest ubezpieczenie GAP, które gwarantuje ochronę przed spadkiem wartości pojazdu. Polisa GAP zapewnia dodatkowe odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży.

PRZYKŁADOWE KALKULACJE.

Kalkulacja 2.

Przykładowa wartość pojazdu
80 000 PLN.

Ubezpieczenie GAP na 48 m-cy
z sumą ubezpieczenia 80 000 PLN.
Jednorazowa składka ubezpieczeniowa 2240 PLN.

Data szkody całkowitej
40 miesiąc.

Wypłata odszkodowania.
Wartość odszkodowania AC / OC
52 000 PLN.

Wartość odszkodowania GAP
28 000 PLN.

Kalkulacja 1.

Przykładowa wartość pojazdu
150 000 PLN.

Ubezpieczenie GAP na 48 m-cy
z sumą ubezpieczenia 80 000 PLN.
Jednorazowa składka ubezpieczeniowa 1 850 PLN.

Data szkody całkowitej
34 miesiąc.

Wypłata odszkodowania.
Wartość odszkodowania AC / OC
90 000 PLN.

Wartość odszkodowania GAP
60 000 PLN.